>

Trang sức donald trump

  Tổng thống Mỹ Donald Trump là người rất nổi tiếng trên thế giới nhưng không phải ai ở Việt Nam biết được rằng bên cạnh là tổng tổng thống, một nhà độc tài và là nhà đầu tư sở hữu một tập đoàn lớn mà các thành viên trong tập đoàn đều là người gia đình ông.

VIẾT BÌNH LUẬN CỦA BẠN: