TRANG SỨC BẠC NAM

Dây chuyền tiền dola

1.740.000₫ 2.300.000₫

Dây chuyền rắn hổ mang

3.800.000₫ 4.500.000₫

Dây chuyền nam 3 cây

2.950.000₫ 3.500.000₫

Bão số 12

Liên hệ

Lắc tay bạc nam dạng mắt xích

3.150.000₫ 4.900.000₫

Mặt dây chuyền bạc versace nam

746.000₫ 1.400.000₫

Vòng cổ nam

2.950.000₫