TRANG SỨC BẠC NAM

Mặt dây chuyền vẩy rồng

570.000₫ 1.260.000₫

Dây da mặt tỳ hưu

850.000₫ 1.350.000₫

Dây da mặt phật tổ

890.000₫ 1.250.000₫

Lắc tay bạc đầu rồng

750.000₫ 1.200.000₫

Nhẫn bạc đại bàng

550.000₫ 750.000₫

Mặt dây ngọc rồng

550.000₫ 750.000₫