TRANG SỨC BẠC NAM

Dây chuyền nam ống rồng

980.000₫ 1.250.000₫

Lắc tay bạc nam 1 cây

890.000₫ 1.250.000₫

Dây chuyền nam đầu trâu

2.100.000₫ 2.900.000₫

Lắc tay nam gia bảo

950.000₫ 1.450.000₫