TRANG SỨC BẠC

Lắc chân bạc con gấu

230.000₫ 290.000₫

Dây chuyền cây thông noel

290.000₫ 350.000₫

Khuyên tai ngọc đính đá

245.000₫ 289.000₫

Khuyên tai bạc treo ngọc

220.000₫ 290.000₫

Dây chuyền tiền dola

1.740.000₫ 2.300.000₫

Dây chuyền rắn hổ mang

3.800.000₫ 4.500.000₫

Bông tai bạc Xl

245.000₫ 320.000₫

Bông tai bạc sao biển

270.000₫ 350.000₫

Nhẫn bạc cao cấp opec

240.000₫ 390.000₫

Dây chuyền nam 3 cây

2.950.000₫ 3.500.000₫