Hotline: 0979131705

THANH TRA NHIỀU CƠ SỞ KINH DOANH VÀNG BẠC

 08/12/2016  Đăng bởi: Trần Đức Mạnh

Sau 3 tháng tiến hành thanh tra gần 3.000 cơ sở kinh doanh vàng trên địa bàn cả nước, Bộ Khoa học & Công nghệ đã phát hiện trên 760 cơ sở vi phạm về nhãn mác, chế tác vàng không đủ trọng lượng, không đúng tuổi vàng… Trong đó, Đồng Nai, Hà Nội và TP HCM là 3 địa phương có nhiều cơ sở vi phạm nhất.

 

Viết bình luận của bạn: