Hotline: 0979131705

 Ngân hàng Sài gòn thương tín ( Sacombank)

 

Tài khoản ngân hàng giao dịch của Vàng Bạc Gia Bảo

Chủ tài khoản : Trần Đức Mạnh

Số tài khoản : 020061761870

Chí nhánh : Thủ đô – Hà Nội