Ngân hàng Ngoại Thương (Vietcombank)

Tài khoản ngân hàng giao dịch của Vàng Bạc Gia Bảo

Chủ tài khoản : Trần Đức Mạnh

Số tài khoản : 0011004104607 

Chí nhánh : Hoàn Kiếm – Hà Nội