>

Phản ứng tráng bạc

Phản ứng tráng bạc hay còn gọi là phản ứng tráng gương rất thiết thực trong cuộc sống, phản ứng này được dạy rất nhiều trong môi trường học đường, học sinh được làm rất nhiều bài tập về phản ứng tráng bạc hay tráng gương.

Công thức phản ứng tráng bạc

Phản ứng tráng bạc với sự tham gia đặc trưng của Andehit, với vài trò của mình Andehit đóng vai trò là chất khử

phương trình phản ứng tráng gương

Dựa vào phản ứng tráng gương trên chúng ta có thẻ xác định được nhiều hay ít nhóm chức _CHO, sau đó chúng ta xác định Andehit no hay chưa no dựa vào tỷ lệ mol giữa Andehit và H.

Riêng với HCHO tỉ lệ mol nHCHO : nAg = 1:4. Vì vậy nếu hỗn hợp 2 andehit đơn chức tác dụng với AgNO3 cho nAg > 2.nandehit thì một trong 2 andehit là HCHO
Khi xác định công thức phân tử của andehit thì trước hết giả sử andehit không phải là HCHO và sau khi giải xong thử lại với HCHO.

Chất tham gia phản ứng tráng bạc

Những chất có nhóm -CHO sẽ tham gia phản ứng tráng gương với tỉ lệ mol: nAg = 1:2
+ axit fomic: HCOOH
+ Este,muối của axit fomic: HCOOR
+ Glucozo, fructozo: C6H12O6
+ Mantozo: C12H22O11

Video phản ứng tráng bạc của Andehit Formic

nhóm nguyên tố hóa học Phản ứng tráng gương trang sức bạc
VIẾT BÌNH LUẬN CỦA BẠN:
Nội dung này chưa có bình luận, hãy gửi cho chúng tôi bình luận đầu tiên của bạn.