Mặt Dây Chuyền Bạc Nam

Mặt dây chuyền vẩy rồng

570.000₫ 1.260.000₫

Dây da mặt tỳ hưu

850.000₫ 1.350.000₫

Dây da mặt phật tổ

890.000₫ 1.250.000₫

Mặt dây ngọc rồng

550.000₫ 750.000₫

Mặt dây chuyền bạc versace nam

746.000₫ 1.400.000₫

Mặt phật di lạc bọc bạc

790.000₫ 1.340.000₫

Mặt dây chuyền thổ địa

620.000₫ 980.000₫

Mặt dây chuyền đại bàng

490.000₫ 570.000₫

Mặt bạc nam trung cổ

350.000₫ 490.000₫