LẮC TAY VÒNG TAY BẠC NỮ

Vòng tay bạc ngôi sao

390.000₫ 450.000₫

Vòng tay hoa 5 cánh

350.000₫ 560.000₫

Vòng tay nữ cá tính

790.000₫ 1.590.000₫

Vòng tay bạc nữ trơn

280.000₫ 350.000₫

Lắc tay bạc mèo thần tài

390.000₫ 450.000₫

Lắc tay mắc xích

390.000₫ 490.000₫