DÂY CHUYỀN BẠC NỮ

Dây chuyền cây thông noel

290.000₫ 350.000₫

Dây chuyền treo nhẫn

250.000₫ 350.000₫

Dây chuyền bạc nữ Hà Nội

290.000₫ 370.000₫

Dây chuyền trái tim đôi

390.000₫ 450.000₫

Dây chuyền bạc ý

450.000₫ 590.000₫

Dây chuyền bạc nữ đính đá

290.000₫ 350.000₫

Dây chuyền bạc con hưu

350.000₫ 450.000₫

Dây chuyền bạc con công

320.000₫ 450.000₫