DÂY CHUYỀN BẠC NỮ

Dây chuyền enless love

270.000₫ 350.000₫

Dây chuyền ổ khóa tình yêu

340.000₫ 450.000₫

Dây chuyền xoấn ốc

540.000₫ 650.000₫

Dây chuyền bạc hồ ly

290.000₫ 350.000₫

Dây chuyền bạc đẹp nhất

490.000₫ 640.000₫

Dây chuyền bạc giọt lệ

450.000₫ 590.000₫

Dây chuyền cây thông noel

290.000₫ 350.000₫