DÂY CHUYỀN BẠC NAM CAO CẤP CHẤT LƯỢNG CHO PHÁI MẠNH

Dây chuyền nam ống rồng

980.000₫ 1.250.000₫

Dây chuyền nam đầu trâu

2.100.000₫ 2.900.000₫

Dây chuyền nam móng vuốt bạc

1.650.000₫ 1.950.000₫