BÔNG TAI HOA TAI KHUYÊN TAI BẠC NỮ

Khuyên tai ngọc đính đá

245.000₫ 289.000₫

Khuyên tai bạc treo ngọc

220.000₫ 290.000₫

Bông tai bạc Xl

245.000₫ 320.000₫

Bông tai bạc sao biển

270.000₫ 350.000₫

Bông tai áp sát tai

235.000₫ 370.000₫

Bông tai tròn đính đá

240.000₫ 390.000₫

Khuyên tai ông sao

230.000₫ 490.000₫