BÔNG TAI HOA TAI KHUYÊN TAI BẠC NỮ SANG CHẢNH

Bông tai hoa tuyết gắn ngọc trai

350.000₫ 490.000₫

Bông tai bạc hồ ly đá xanh

190.000₫ 250.000₫

Bông tai mặt trời

170.000₫ 240.000₫

Khuyên tai ngọc đính đá

245.000₫ 289.000₫

Khuyên tai bạc treo ngọc

220.000₫ 290.000₫

Bông tai bạc Xl

245.000₫ 320.000₫